Główna
Patron szkoły
Nadanie sztandaru
Baza szkoły
Koła zainteresowań
Szkoła z klasą
Kadra nauczycielska
Rok szkolny...
Sport
Humor szkolny
Teatr Teraz MY
Gazetka szkolna
Festiwal Kolęd
Dokumenty szkoły
Dla szóstoklasistów
Konkursy 2012/2013
Aktualności
Rada Rodziców
Plan lekcji
Przetargi

Licznik odwiedzin

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 2, tel./fax: (025) 758 95 47, e-mail: minskgimnr2@o2.pl

SZTANDAR NADZIEI W PAPIESKIM GIMNAZJUM


19 maja 2008 roku w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II odbyło się niezwykłe w dziejach szkoły wydarzenie - poświęcenie i nadanie szkole Sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. NNMP, koncelebrowaną przez księdza dziekana Dariusza Walickiego oraz księży, którzy pracowali w gimnazjum od początku jego funkcjonowania. Podczas mszy świętej odbyła się prezentacja Sztandaru oraz jego poświęcenie. Następnie delegacja złożona z przedstawicieli Rady Rodziców - pani Katarzyny Rosochackiej i pana Janusza Górskiego oraz dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego przekazała nowopoświęcony Sztandar uczniom, mówiąc, by nosili go z dumą i godnością. Po wyjściu z kościoła w imieniu społeczności szkolnej złożono kwiaty przy płycie upamiętniającej postać Ojca Świętego, a po chwili zaproszeni goście, licznie przybyłe poczty sztandarowe oraz uczniowie wraz z nauczycielami przemaszerowali ulicami Ogrodową i Budowlaną do budynku gimnazjum. Na dziedzińcu szkolnym odbyło się oficjalne wciągnięcie na maszty flag: państwowej (dyr. Grzegorz Wyszogrodzki), papieskiej (ks. Dariusz Walicki) oraz miejskiej (burmistrz Zbigniew Grzesiak).


Dalsza część uroczystości przebiegała w budynku szkoły, a goście już przy wejściu mogli poczuć się wyjątkowo, gdyż najpierw mijali uczniowską gwardię papieską, następnie witani byli przez parę górali, od których otrzymywali okolicznościowy folder, jednodniówkę oraz zbiór z pracami uczniowskimi dotyczącymi Patrona Szkoły, a także mieli możliwość wspólnego sfotografowania się przy kąciku Patrona szkoły. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego, wszystkich dostojnych gości, nauczycieli oraz uczniów powitali prowadzący - Izabela Saganowska i Dariusz Kulma. Na początku uczestnicy uroczystości obejrzeli dwie prezentacje multimedialne - pierwsza dotyczyła szkoły, jej działalności i osiągnięć, natomiast druga przekonywała wszystkich, że Patron Jan Paweł II wykracza "poza czas". Kolejnym ważnym momentem było przekazanie dyrektorowi Aktu Nadania Sztandaru, pod którym podpisy złożyli wybrani goście. Pierwsze w dziejach szkoły ślubowanie na sztandar było chwilą szczególnie podniosłą nie tylko dla samych ślubujących, ale także dla wszystkich obecnych na uroczystości. 19 maja 2008 roku to również dzień, w którym po raz pierwszy przyznano zaszczytny tytuł "Przyjaciela Szkoły" osobom, które w ciągu dziewięciu lat funkcjonowania gimnazjum wspierały jego działania, okazywały przychylność i pozwalały się rozwijać. W gronie wyróżnionych znalazły się osoby, które powoływały tę szkołę do istnienia, dbały o jej mocne zakorzenienie w środowisku lokalnym, sprzyjały realizacji konkretnej wizji szkoły, a także wspierały jej działania finansowo. Uhonorowano Burmistrza Miasta Zbigniewa Grzesiaka, Radę Miasta, Radę Rodziców, przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - panią Jadwigę Frelak, kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - pana Sławomira Kuligowskiego, byłego proboszcza parafii pw. NNMP - ks. Stanisława Wołosiewicza, radnego Sejmiku Mazowieckiego - pana Leszka Celeja, Inspektora Nadzoru Budowlanego - pana Bogusława Kowalczyka, właścicieli firmy "Partner" - państwa Grażynę i Adama Wiącków, darczyńcę - pana Mariusza Lipińskiego, dyrektora Studium Języków Obcych - pana Tomasza Paudynę oraz sędziego kynologicznego i hodowcę - pana Waldemara Federaka. Wszyscy przyjaciele szkoły otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz miejsce na okolicznościowej, mosiężnej tablicy. Podkreślono także, że tytuł ten będzie przyznawany co roku z okazji Święta Patrona, czyli 16 października.
Przed oddaniem głosu zaproszonym gościom prowadzący odczytali list przesłany przez Stanisława Kardynała Dziwisza, w którym przyjaciel Papieża życzył wytrwałości "w staraniach o jak najlepsze wychowanie młodzieży w duchu prawdy i wartości moralnych, według których kształtował swe życie Jan Paweł II". Następnie kilka słów powiedzieli m. in. posłowie na Sejm RP - Czesław Mroczek i Teresa Wargocka, I Mazowiecki Wicekurator Oświaty - Mariusz Dobijański, Burmistrz Miasta Zbigniew Grzesiak oraz Starosta Miński - Antoni Jan Tarczyński, którego osobiste wyznanie o 40 rocznicy ukończenia szkoły mieszczącej się w budynku gimnazjum nagrodzono gromkimi brawami. Swoją obecnością zaszczycili nas również m. in. Wicekurator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie - pani Zofia Tolak, Przewodniczący Rady Powiatu - pan Sylwester Zbrzezny, Przewodniczący Rady Miasta - pan Leon Jurek oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta i radni.


Po części oficjalnej swoimi umiejętnościami artystycznymi mogli pochwalić się uczniowie, którzy odśpiewali ulubioną pieśń Papieża, czyli "Barkę" oraz nieoficjalny hymn szkoły, towarzyszący od lat koncertom charytatywnym "Trochę słońca". Między utworami bardzo wymowną etiudę zaprezentował szkolny teatr "Pod spodem". Młodzi aktorzy pod kierunkiem pań Anny Misiołek i Izabeli Saganowskiej pokazali zmiany na świecie wywołane 27-letnim pontyfikatem, ale też śmiercią Wielkiego Polaka. Punktem kulminacyjnym przedstawienia było rozrzucenie na wszystkich zgromadzonych białego confetti jako symbolu dobra i nadziei na przyszłość.


Na koniec głos zabrał dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki, który podziękował gościom za przybycie, a - zwracając się do Patrona - zapewnił, że jego uczniowie Go nie zawiodą. Pierwszą propozycją z części nieoficjalnej uroczystości było zaproszenie gości do zwiedzania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem jedynej w powiecie sali teatralnej mieszczącej się w piwnicach szkoły. Wszyscy mogli też obejrzeć przygotowane przez uczniów i nauczycieli wystawki, prezentacje kół zainteresowań oraz dokumentację działalności szkoły, m. in. kroniki szkolne czy archiwum uczniowskiej gazetki "Twoje dziecko". Ponadto każda osoba miała możliwość wpisania się do kroniki uroczystości, a na koniec goście otrzymali pamiątkowe zdjęcie zrobione przed uroczystością przy obrazie Patrona.
Całość zakończyła się wystawnym bankietem w odświętnie udekorowanej szkolnej stołówce, w czasie którego można było skosztować ulubionych dań Jana Pawła II - zarówno tych z kuchni polskiej, jak i włoskiej. W tak ważnym dniu na stołach oczywiście nie mogło zabraknąć również papieskich kremówek. Gospodarze zadbali o miłą, rodzinną atmosferę i starali się, aby wszyscy zapamiętali tę uroczystość jako niezwykłą. Dopilnowali nie tylko tego, by szkoła wyglądała wyjątkowo, ale także tego, by zaproszeni goście wyjątkowo się w niej czuli.


Opracowała: Agnieszka Kożuchowska