Główna
Patron szkoły
Nadanie sztandaru
Baza szkoły
Koła zainteresowań
Szkoła z klasą
Kadra nauczycielska
Rok szkolny...
Sport
Humor szkolny
Teatr Teraz MY
Gazetka szkolna
Festiwal Kolęd
Dokumenty szkoły
Dla szóstoklasistów
Konkursy 2012/2013
Aktualności
Rada Rodziców
Plan lekcji
Przetargi

Licznik odwiedzin

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 2, tel./fax: (025) 758 95 47, e-mail: minskgimnr2@o2.pl

Organizatorami programu są: "Gazeta Wyborcza" i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP.
Zostaliśmy "SZKOŁĄ Z KLASĄ",która:
1. ... DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA.
Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.
2. ... OCENIA SPRAWIEDLIWIE.
Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, są oceniani według jasnych i jawnych zasad.
3. ... UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT.
Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.
4. ... ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI.
Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.
5. ... POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT.
W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.
6. ... PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI.
Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.
Szkoła z klasą