Główna
Patron szkoły
Nadanie sztandaru
Baza szkoły
Koła zainteresowań
Szkoła z klasą
Kadra nauczycielska
Rok szkolny...
Sport
Humor szkolny
Teatr Teraz MY
Gazetka szkolna
Festiwal Kolęd
Dokumenty szkoły
Dla szóstoklasistów
Konkursy 2012/2013
Aktualności
Rada Rodziców
Plan lekcji
Przetargi

Licznik odwiedzin

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 2, tel./fax: (025) 758 95 47, e-mail: minskgimnr2@o2.pl

W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie :

 • klasy z zajęciami kierunkowymi z elementami wiedzy
  o teatrze ( j. angielski, j. niemiecki),
 • klasy z zajęciami kierunkowymi z zakresu matematyki
  (j. angielski, j. niemiecki),
 • klasy z zajęciami kierunkowymi z zakresu przedmiotów przyrodniczych
  z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej ( j. angielski, j. niemiecki),
 • klasy z zajęciami kierunkowymi z zakresu turystyki i krajoznawstwa
  ( język angielski, j. niemiecki bądź rosyjski)
 • klasy ogólnej ( j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski),
 • klasy integracyjnej ( j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski),
 • klasy pierwszej przysposabiających do pracy ( j. angielski),
 • dwóch klas drugich przysposabiających do pracy ( j. angielski),
 • trzech klas trzecich przysposabiającej do pracy (j. angielski).

WAŻNE TERMINY REKRUTACJI:
 • 15.04 -10.05.2013 r. - składanie podań drogą elektroniczną;
 • 28.05.2013 r. - ogłoszenie listy uczniów szkół podstawowych mieszkających w obwodzie szkoły, którzy zostali przyjęci z urzędu do klas I;
 • do 03.07.2013 r. do godz. 15.00 - obowiązek doniesienia dokumentacji: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego (ew. zaświadczenia wychowawcy/ nauczyciela przedmiotu o szczególnych osiągnięciach);
 • 09.07.2013 r., godz. 14.00 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas I w roku szkolnym 2012/2013
 • 27.08.2013 r. - wywieszenie list z podziałem na klasy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oświadczenie woli rodziców;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu;
 • dyplomy poświadczające szczególne osiągnięcia;
 • karta zdrowia;
 • 2 zdjęcia legitymacyjne;
Ważne informacje
Prezentacja o szkole
Zasady rekrutacji