Główna
Patron szkoły
Nadanie sztandaru
Baza szkoły
Koła zainteresowań
Szkoła z klasą
Kadra nauczycielska
Rok szkolny...
Sport
Humor szkolny
Teatr Teraz MY
Gazetka szkolna
Festiwal Kolęd
Dokumenty szkoły
Dla szóstoklasistów
Konkursy 2012/2013
Aktualności
Rada Rodziców
Plan lekcji
Przetargi

Licznik odwiedzin

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 2, tel./fax: (025) 758 95 47, e-mail: minskgimnr2@o2.pl

Od września 2005 roku Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim z dumą nosi zaszczytne imię Papieża Polaka. Jan Paweł II to pierwszy od 1523 roku papież - nie Włoch. Urodził się 18 maja 1920 roku w podkrakowskich Wadowicach. Zanim został papieżem nazywał się Karol Wojtyła. Jego ojciec był oficerem, matka zaś, która zmarła gdy miał 9 lat - nauczycielką. "Lolek" - jak go nazywano, dobrze się uczył, uprawiał sporty, najchętniej piłkę nożną i jazdę na nartach, interesował się teatrem. W roku śmierci jego ojca - 1941, Polska znajdowała się pod okupacją niemiecką, a jej ziemie wschodnie zaanektował Związek Radziecki. 
W czasie II wojny światowej Karol Wojtyła, który przerwał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował jako robotnik w zakładach chemicznych i kamieniołomach. Początkowo pragnął zostać aktorem, był współzałożycielem Teatru Rapsodycznego, później bardziej zainteresowało go pisanie sztuk teatralnych, których powstało sześć. Wkrótce jednak przekonał się, że nie to jest jego właściwym powołaniem i w 1943 roku postanowił podjąć tajne studia teologiczne w Krakowie. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. Tego samego roku młody ksiądz wyjechał do Rzymu, by kontynuować naukę. Po powrocie pracował w parafii Niegowić, a potem u św. Floriana w Krakowie. Są to czasy jego podróży i wycieczek z młodymi ludźmi po Polsce.
W 1964 r. został arcybiskupem Krakowa, a trzy lata później - kardynałem. Brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II i publikował swoje prace naukowe. Wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku świat przyjął z zaskoczeniem. 58-letniego Wojtyłę wybrano między innymi dlatego, że Watykan potrzebował pa pieża silnego i stosunkowo młodego. Jan Paweł II w czasie swojego urzędowania na stolicy Piotrowej stał się wielkim autorytetem nie tylko w kręgach katolickich. Dzięki jego podróżom widziało go bezpośrednio znacznie więcej ludzi niż któregokolwiek innego papieża w dziejach kościoła. Prowadził politykę otwartości i tolerancji dla innych wyznań oraz cieszył się ogromną popularnością wśród młodzieży. Nie bez znaczenia są jego dokonania w dziedzinie polityki - przyczynił się do obalenia komunizmu, upadku żelaznej kurtyny i końca zimnej wojny. Za swego pontyfikatu beatyfikował 1300 członków swego Kościoła, kanonizował prawie 500. Odbył przeszło 100 podróży zagranicznych. Jest autorem 14 encyklik, a jego niezliczone kazania i zbiory dokumentów składają się w sumie na przeszło 150 tomów. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Już za życia mówiono, że będzie święty. Już za życia nazywano go Janem Pawłem Wielkim.
Nadanie naszej Szkole zaszczytnego imienia Jana Pawła II to dla nas wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie do systematycznej pracy, by każdego dnia godnie reprezentować imię Papieża - Polaka, by kierować się Jego życiem i nauką w wypełnianiu najważniejszej misji szkoły, czyli wychowywaniu Dobrego Człowieka.