Główna
Patron szkoły
Nadanie sztandaru
Baza szkoły
Koła zainteresowań
Szkoła z klasą
Kadra nauczycielska
Rok szkolny...
Sport
Humor szkolny
Teatr Teraz MY
Gazetka szkolna
Festiwal Kolęd
Dokumenty szkoły
Dla szóstoklasistów
Konkursy 2012/2013
Aktualności
Rada Rodziców
Plan lekcji
Przetargi

Licznik odwiedzin

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 2, tel./fax: (025) 758 95 47, e-mail: minskgimnr2@o2.pl

IX Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Religijnych "Zaśpiewam Jezuskowi 2011"
Galeria 2011
VIII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Religijnych "Zaśpiewam Jezuskowi"
Laureaci VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewam Jazuskowi"
Laureaci V Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewam Jezuskowi"
Laureaci IV Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewam Jezuskowi"
Laureaci III Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewam Jezuskowi"
Laureaci II Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewam Jezuskowi"
Laureaci I Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewam Jezuskowi"IX Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Religijnych
"Zaśpiewam Jezuskowi 2011"

Wyniki IX Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Religijnych
"Zaśpiewam Jezuskowi" 2011

Kategoria: Szkoły podstawowe, klasy I-III
1 Dorota Nowicka oraz Juliusz Kopciński ze Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim- opiekun Ewa Szymańska - Kopcińska
2 Urszula Sitnicka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim - opiekun Magdalena Jakubowska
3 Kasia z Zespołem ze Szkoły Podstawowej w Górkach, opiekun Ewa Szymańska - Kopcińska
Kategoria: Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI
1 Kinga Sokołowska z Fundacji Edukacji Artystycznej przy Miejskiej Szkole Artystycznej, opiekun- Joanna Nowik
2 Schola Dziecięca z Kościoła MBNP w Hucie Mińskiej, opiekun -Ewelina Drzewiec
3 Zespół Violinki ze Szkoły Podstawowej w Jakubowie, opiekun-Dorota Czerwińska
Kategorie: Gimnazja
1 Zespół Taktomy z Zespołu Szkół w Siennicy, opiekun - Jakub Maguza
2 Zespół wokalno-instrumentalny ARS NOVA z Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim, opiekun- Magdalena Jakubowska
3 Joanna Gomółka z Domu Kultury w Kałuszynie, opiekun- Adam Gomółka
Kategoria: Szkoły Średnie i Dorośli
1 Sylwia Łoboda, Maciej Walewski, Mateusz Kościesza - zespół
2 Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "DĄBRÓWKA" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim, opiekun- Jerzy Zawadka
3 Wojciech Szraga z Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim, opiekun-Magdalena Jakubowska


GALERIA 2011


FESTIWAL KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK RELIGIJNYCH
"ZASPIEWAM JEZUSKOWI" 2009

      W dniach 14-15 grudnia 2009r w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim odbyły się przesłuchania uczestników VIII Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenki Religijnej "Zaśpiewam Jezuskowi" zorganizowanego przez Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury w składzie:
1 Magdalena Turowska - przewodnicząca jury
2 ks. Mariusz Wedziuk - członek jury
3 P. Stanisław Woźnica - członek jury
Ogłosiło wyniki:
Nagroda specjalna za profesjonalny poziom wykonawczy - Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Dąbrówka" z Mińska Mazowieckiego, opiekun - Jerzy Zawadka
I. Kategoria: szkoły podstawowe, kl. I - III
1 Zespół "Wiolinki" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim, opiekun - Tomasz Zalewski
2 Zespół rodzinny Jakubowskich, Sitnickich i Chodorskich z Mińska Mazowieckiego, opiekun - Magdalena Jakubowska
3 Aleksandra Szczerbowska ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, opiekun - Teresa Kowalska
II. Kategoria: szkoły podstawowe, kl. IV - VI
1 Zespół "Wiolinki" z Zespołu Szkół w Jakubowie, opiekun - Dorota Czerwińska
2 Zespoł "Między nami" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim, opiekun - Aneta Senktas
3 Julia Maria Dobrowolska ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim, opiekunowie - Paulina Rzewuska, Dariusz Maćkowiak
Wyróżnienia:
a Martyna Szlendak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim, opiekun - Aneta Senktas
b Joanna Kaczorek ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, opiekun - Zofia Kowalska
III. Kategoria: gimnazja
1 Maciej Walewski z Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim, opiekun - Dariusz Kulma
2 Zespół "Kłopoty Doroty" z Zespołu Szkół w Jakubowie, opiekun - Dorota Czerwińska
3 Zespół "Strefa G2" z Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim, opiekunowie - Małgorzata Lewandowska, Dariusz Kulma
Wyróżnienia:
a Alicja Bąk z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, opiekunowie - Krzysztof Boruta, Daniel Gałązka
b Izabela Sęk z Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim, opiekun - Jakub Maguza
c Zespół "Niespodzianka" ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mińsku Mazowieckim, opiekun - Anna Hryciuk
IV. Kategoria: szkoły średnie i dorośli
1 Sylwia Łoboda z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, opiekun - Dariusz Kulma
2 Katarzyna Berska ze Stowarzyszenia Inicjatyw Wszelkich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie
3 Międzypokoleniowy Zespół "Razem" ze Stowarzyszenia Inicjatyw Wszelkich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie
Wyróżnienia:
a Anna Piętka z Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim, opiekun - Krzysztof Boruta
b Wokalista Kamil Zieleniewski z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, opiekun - Ewa Szymańska - Kopcińska
Na koncert finałowy, który odbędzie się 20 grudnia 2009r. (niedziela) o godz. 16.00 w Miejskiej Szkole Artystycznej zapraszamy wszystkich uczestników festiwalu. Laureaci festiwalu (miejsca pierwsze oraz drugie) a także laureaci nagrody specjalnej wykonają po jednym utworze festiwalowym.
Jury i organizatorzy festiwalu zapraszają laureatów miejsc od pierwszego do trzeciego oraz wykonawców wyróżnionych do wspólnego zaśpiewania piosenki religijnej "Ty tylko mnie poprowadź", który to utwór stał się swoistym hymnem festiwalu. Do wystąpień finałowych można przygotowywać się od godz. 14.30 Szczegółowe informacje dotyczące prezentowanych utworów zostaną przekazane drogą telefoniczną opiekunom wykonawców.
Wszystkim uczestnikom Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Religijnych "Zaśpiewam Jezuskowi" 2009, ich opiekunom, jury, dyrekcji i pracownikom Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Szkoły Artystycznej, sponsorom imprezy - Starostwu Powiatowemu, firmie "Partner", Studium Języków Obcych, p. Leszkowi Celejowi, Radzie Rodziców przy Gimnazjum Miejskim nr 2 oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do kultywowania tradycji śpiewania, serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy festiwalu
Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.
Grudzień 2009r.


WYNIKI VI FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
"ZAŚPIEWAM JEZUSKOWI"
21.01.2007 r

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III
wyróżnienia:
- Daniel Magdziński, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika
  Zespół Pieśni i Tańca "Młode Kurpie" w Jednorożcu.

opiekunowie: p.Barbara Nizielska, p.Grażyna Magdzińska, p.Lidia Prusik, p.Edward Koziatek
- Kinga Rydygier, Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu
opiekun: p.Grażyna Rutkowska
- Anna Grudkowska, Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Starej Niedziałce
opiekun: p.Elżbieta Kowalczyk
- Joanna Gomółka, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
opiekun: p.Wanda Stryczyńska
III miejsce:
- Maciej Kubik, Zespół Szkół nr 2 w Wołominie
opiekun: s.Gabriela Maria Szwed
- Hadassah Hershberger, Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Jacek Nazarczuk
- Zespół "BAJEREK" (Katarzyna Bąk, Julia Garbecka, Marta Nowicka, Elżbieta Wocial)
  Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Rudzie.

opiekun: p.Jolanta Zagożdżon
II miejsce:
- Kamila Bakuła, Michał Morawski, Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim
opiekun: p.Krzysztof Rek
- Kinga Sokołowska, Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. Janka Nalazka w Hucie Mińskiej
opiekun: p.Bogusława Nalazek
I miejsce i GRAND PRIX:
- Piotr Gozdek, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Muzyczna I stopnia w Siedlcach
opiekun: p.Urszula Chruściel

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI
wyróżnienia:
- Julia Ładno, Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Paulina Rzewuska-Korycińska
- Daniel Grzegorek, Jakub Prus, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Lucia Berešova
III miejsce:
- Alicja Bąk, Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Rudzie
opiekun: p.Jolanta Zagożdżon
- Magdalena Kubik, Zespół Szkół nr 2 w Wołominie
opiekun: s.Gabriela Maria Szwed
II miejsce:
- Diana Wąntruch, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Małgorzata Domeradzka
- Ewa Abramowska, Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie
opiekun: p.Zofia Kowalska
I miejsce:
- Patrycja Pochman, Zespół Szkół w Gręzówce
opiekun: p.Tomasz Piros
- Zespół "ANIOŁEK NAJŁADNIEJSZY" (Karolina Antosiewicz, Martyna Bakuła, Julia Buzarewicz, Anna Dworzyńska, Katarzyna Duszczyk, Aleksandra Gańko, Katarzyna Kaczmarek, Izabella Kowalik, Aneta Lis, Karina Oganesian, Diana Sobotka, Emilia Wojtulska ) - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Tomasz Zalewski

KATEGORIA: GIMNAZJA
wyróżnienia:
- Magdalena Pacewicz, Bartłomiej Królak, Parafia Starokatolickiego Kościoła Mariawitów pw. Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Jarosław Gut
- Magdalena Maciejec, Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim
opiekunowie: p.Beata Duszczyk, p.Paweł Pałdyna
- Dominika Spadarzewska, Zespół Szkół nr 2 w Wołominie
opiekun: s.Gabriela Maria Szwed
- Zespół wokalno-instrumentalny "NIESPODZIANKA", Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim
opiekunowie: p.Ewa Gierat, p.Ewelina Główka
- Marta Nowicka, Anna Żak, Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Jakub Maguza
- Sylwia Łoboda, Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Dariusz Kulma
III miejsce:
- Ewa Pieniak, Zespół Szkół w Gręzówce
opiekun: p.Tomasz Piros
- Dominika Durka, Zespół Szkół w Gręzówce
opiekun: p.Tomasz Piros
- Natalia Ołdak, Zespół Szkół, Gimnazjum im. Orła Białego w Jakubowie
opiekun: p.Dorota Czerwińska
- Magdalena Burdyńska, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chorzelach
opiekun: p.Barbara Milewska
II miejsce:
- Zespół Pieśni i Tańca "Młode Kurpie" w Jednorożcu
opiekunowie: p.Barbara Nizielska, p.Grażyna Magdzińska, p.Lidia Prusik, p.Edward Koziatek
- Martyna Majszyk, Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim
opiekunowie: p.Anna Bogucka, p.Daniel Gałązka, p.Tomasz Wojtuś
I miejsce:
- Anna Piętka, Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Tomasz Zalewski

KATEGORIA: SZKOŁY ŚREDNIE, RODZINY I DOROŚLI
wyróżnienia:
- Dorota Kaczorek, Bartłomiej Królak, Genadij Żywicki,-Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Daniel Gałązka
- Dagmara Brewczyńska, Julia Kamińska - Mińsk Mazowiecki
opiekun: p.Urszula Kurdej-Brewczyńska
- Małgorzata Wyszogrodzka, Aleksandra Wieczorek - Mińsk Mazowiecki
opiekun: p.Paulina Rzewuska-Korycińska
- Maksym Giovanni Paczkowski - Mińsk Mazowiecki
- Karolina Tręda - Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy
opiekun: p.Jakub Maguza
- Zespół "AGAPE" (Anna Czubaszek, Elżbieta Czubaszek, Michał Daniliszyn, Izabela Medak, Łukasz Potera, Anna Zielińska) - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach
opiekun: p.Magdalena Ostas
- Anna Ciemerych - Zespół Szkół nr1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie
opiekun: p.Urszula Salwin
III miejsce:
- Joanna Czmoch - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Anna Sobolak-Pielichowska
- Dawid Nalazek - Mińsk Mazowiecki
opiekun: p.Dariusz Kulma
II miejsce:
- Agata Strupiechowska - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz
opiekun: p.Anna Sobolak-Pielichowska
I miejsce:
- Emil Witek - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Anna Sobolak-Pielichowska

KATEGORIA: CHÓRY, SCHOLE
wyróżnienia:
- Chór "ŚWIĄTECZNY KWARTET WOKALNY" (Antoni Grycz, Agnieszka Kurowska, Emil Ławecki, Magdalena Przybińska)
- Chór Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie
dyrygent: p.Marta Kwaśny
- Chór Kameralny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim
dyrygent: p.Stanisław Woźnica
- Schola "KROPELKI" Parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim
opiekunowie: p.Dariusz Maćkowiak, s.Marzena Siębor
III miejsce:
- Chór "Te Deum Laudamus" - Parafia św. Józefa Robotnika w Wołominie
dyrygent: p.Jacek Kuźnicki
- Chór "SCHERZO" - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
dyrygent: p.Anna Sobolak-Pielichowska
II miejsce:
- Chór Parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim
dyrygent: p.Dariusz Maćkowiak
I miejsce:
- Zespół wokalny "NON SERIO" (Łukasz Bereda, Michał Gogolewski, Marta Gołębiewska, Marta Jakubowska, Sebastian Kawka, Agnieszka Kurowska, Beata Kuśmierczyk, Emil Ławecki, Magdalena Przybińska, Aleksandra Szlenda, Anna Wiercioch, Edyta Wojdyga, Tomasz Zalewski)
dyrygent: p.Lucia Berešova

WYRÓŻNIENIE: dla nauczycieli za pracę z dziećmi i młodzieżą
- p. Daniel Gałązka
- p. Tomasz Piros
- p. Anna Sobolak-Pielichowska
- p. Tomasz Wojtuś
- p. Jolanta Zagożdżon
- p. Tomasz ZalewskiWYNIKI V FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
"ZAŚPIEWAM JEZUSKOWI"

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III
III miejsce:
- Kinga Czyżewska - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
opiekun: p.Zofia Kowalska
II miejsce:
- Aneta Komorek - Szkoła Podstawowa w Wielgolesie
opiekun: p.Jerzy Zawadka
I miejsce:
- Natalia Budkiewicz - (6 lat) z Mieni
opiekun: p.Piotr Budkiewicz

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI
wyróżnienia:
- Anna Piętka - Szkoła Podstawowa nr 5, Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Mińsku Maz
opiekun: p.Magdalena Jakubowska
- Zespół wokalno-instrumentalny - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Maz
opiekun: p.Tomasz Zalewski
- Agnieszka Partyka - Szkoła Podstawowa nr 120 w Warszawie
opiekun: p.Monika Malec
- Zespół wokalno-instrumentalny "KOLOROWE DŹWIĘKI" (Daria Glegoła, Albert Grala, Ewelina Hajdacka, Angelika Kąkol, Mateusz Mańkowski, Mateusz Siwek, Krzysztof Witan) - Szkoła Podstawowa w Górkach
opiekun: p.Zofia Kowalska
- Arleta Parfieniuk, Joanna Wojtowicz - Szkoła Podstawowa w Wielgolesie
opiekun: p.Jerzy Zawadka
- Zespół "NIESPODZIANKA" (Wioletta Gałązka, Justyna Kowalska, Wioleta Kowalska, Malwina Milewska, Kamil Ostrowski, Karolina Pyzińska, Wioleta Rak, Sylwia Ruta, Sylwia Siatkowska, Artur Trojanowski) - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim
opiekunowie: p.Ewa Gierat, p.Ewelina Główka, p.Anna Hryciuk, p.Artur Gałązka, p.Krzysztof Popis
III miejsce:
- Zespół "BAJER" (Milena Adamiec, Alicja Bąk, Paulina Chweściuk, Dominika Miros, Magdalena Miros, Milena Niemczak, Paulina Nowicka, Anna Padzik, Anna Świątek, Marta Truszewska, Magdalena Woźnica) - Szkoła Podstawowa w Rudzie
opiekun: p.Jolanta Zagożdżon
- Milena Adamiec - Parafia Rzymsko-Katolicka bł. o. Honorata Koźmińskiego w Chrośli
opiekun: p.Jolanta Zagożdżon
- Mateusz Stańczak - Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Magdalena Jakubowska
II miejsce:
- Klaudia Sadowska - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Paulina Rzewuska-Korycińska
- Kinga Grabowska - Szkoła Podstawowa w Kałuszynie
opiekun: p.Teresa Kowalska
I miejsce:
- Alicja Bąk - Szkoła Podstawowa w Rudzie
opiekun: p.Jolanta Zagożdżon

KATEGORIA: GIMNAZJA
wyróżnienia:
- Ewelina Czmoch - Gimnazjum w Siennicy
opiekun: p.Andrzej Dziugieł
- Agnieszka Gańko - Gimnazjum w Dębem Wielkim
opiekun: p.Andrzej Dziugieł
- Zespół wokalno-instrumentalny - Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Przemysław Ogonowski
III miejsce:
- Dawid Nalazek - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Dariusz Kulma
- Emilia Korlaga - Gimnazjum w Gręzówce
opiekun: p.Tomasz Piros
II miejsce:
- Magdalena Maciejec - Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Beata Duszczyk
- Dominika Durka - Gimnazjum w Gręzówce
opiekun: p.Tomasz Piros
I miejsce:
- Tomasz Durka - Gimnazjum w Gręzówce
opiekun: p.Tomasz Piros

KATEGORIA: SZKOŁY ŚREDNIE, RODZINY I DOROŚLI
wyróżnienia:
- Maciej Kopka - Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Daniel Gałązka
- Dagmara Ostrowska - Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Daniel Gałązka
III miejsce:
- Joanna Czmoch - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz
opiekun: p.Anna Sobolak - Pielichowska
II miejsce:
- Emilia Gromulska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
kierownictwo muzyczne: p.Elżbieta Łebek, p.Paweł Hruszwicki
- Marcin Łobodowski - Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
opiekun: p.Barbara Szczepanik
- Agata Podstawka, Anna Wiercioch - Mińsk Mazowiecki
I miejsce:
- Sebastian Kawka - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz
opiekun: p.Anna Sobolak-Pielichowska
- Emilia Gromulska, Alicja Szczęśniak - Cegłów
kierownictwo muzyczne: p.Elżbieta Łebek
Wyróżnienie specjalne:
- Zespół Rodzinny "KOLAŻ" (p. Jadwiga Zając, p. Magdalena Jakubowska, p. Dorota Chodorska, Alicja Chodorska, Justyna Chodorska, p. Anna Maria Sitnicka, Urszula Sitnicka) - Mińsk Mazowiecki
kierownictwo muzyczne: p.Magdalena Jakubowska

KATEGORIA: CHÓRY, SCHOLE
wyróżnienia:
- Schola "KROPELKI" z Parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim
dyrygenci: p. Dariusz Maćkowiak, s. Marzena Siębo
- Chór "PUERI CANTAT" z Sulejówka
dyrygent: p. Piotr Zawistowski
III miejsce:
- Chór Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz
dyrygent: p. Krzysztof Boruta
II miejsce:
- Chór "SCHERZO" - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz
dyrygent: p.Anna Sobolak - Pielichowska
I miejsce:
- Chór Kameralny Mińskiego Towarzystwa Muzycznego
dyrygent: p.Tomasz ZalewskiWYNIKI IV FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
"ZAŚPIEWAM JEZUSKOWI"

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III
III miejsce:
- Maja Wiśniewska, Klaudia Sadowska - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
II miejsce:
- Arleta Parfieniuk - Szkoła Podstawowa w Wielgolesie
- Alicja Bąk - Szkoła Podstawowa w Rudzie
I miejsce:
- Kinga Grala - Szkoła Podstawowa w Górkach

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI
wyróżnienia:
- Schola "KROPELKI" - Parafia Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim
- Adam Szlenda - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
- Klaudia Sadowska, Aleksandra Syska, Małgorzata Wyszogrodzka - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
- Zespół "NIESPODZIANKA" - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mińsku Mazowieckim
- Magdalena Kominek, Mikołaj Kominek - Szkoła Podstawowa w Poświętnem
- Aleksandra Gańko - Szkoła Podstawowa w Ładzyniu
III miejsce:
- Zuzanna Kowalczyk - Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim
- Zespół wokalno-instrumentalny - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim
II miejsce:
- Zespół "KOLOROWE DŹWIĘKI" - Szkoła Podstawowa w Górkach
- Zespół "NUTKI JEZUSA" - Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Sulejówku
I miejsce:
- Zespół wokalno-instrumentalny - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA: GIMNAZJA
wyróżnienia:
- Piotr Skowroński - Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie
- Dagmara Marczuk - Gimnazjum w Okuniewie
III miejsce:
- Zespół Kolędniczy "SCINTILLA" - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim
- Aleksandra Morawska - Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim
II miejsce:
- Zespół "STREFA G2" - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim
I miejsce:
- Karolina Tręda - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA: SZKOŁY ŚREDNIE, RODZINY I DOROŚLI
wyróżnienia:
- Zespół Wokalny (Joanna Gałązka, Aleksandra Pieniak, Justyna Standziak) - Liceum Ogólnokształcące w Mrozach
- Emil Ławecki - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
- Karolina Gromulska - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
- Agata Podstawka - Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
III miejsce:
- nie przyznano
II miejsce:
- Maciej Kopka - Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
- Sebastian Kawka - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
- Emilia Gromulska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz
I miejsce:
- Duet "ROSZCZĘSZCZYPCZYKOWIKIEWIKOWSCY" - Siedlce

KATEGORIA: CHÓRY, SCHOLE
wyróżnienia:
- Chór Parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim
dyrygent: p. Adam Krywiczanin
III miejsce:
- Chór Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
dyrygent: p. Krzysztof Boruta
II miejsce:
- Chór Kameralny Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
dyrygent: p. Krzysztof Boruta
- Chór Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
dyrygent: p. Anna Sobolak-Pielichowska
I miejsce:
- Chór Kameralny Mińskiego Towarzystwa Muzycznego
dyrygent: p. Tomasz Zalewski

WYRÓŻNIENIE: dla nauczycieli, opiekunów
- najlepszy akompaniator - p. Daniel GałązkaWYNIKI III FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
"ZAŚPIEWAM JEZUSKOWI"

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III
wyróżnienia:
- Paulina Kufel - Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli
- Arleta Parfieniuk - Zespół Szkół w Wielgolesie
III miejsce:
- nie przyznano
II miejsce:
- Klaudia Sadowska, Aleksandra Syska, Małgorzata Wyszogrodzka - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
I miejsce:
- Mariusz Kowalski - Szkoła Podstawowa w Ładzyniu

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI
wyróżnienia:
- Zespół wokalny (Katarzyna Jakubowska, Natalia Jaroszczyk, Kinga Kalinowska, Paulina Łukasiak, Patrycja Młynek, Marta Sobczuk, Kamil Wocial) - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim
- Zespół "CANTABILE" - Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim
- "CANZONA" - Zespół Wokalny Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim
- Anna Piętka - Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim
III miejsce:
- Agnieszka Olszewska - Szkoła Podstawowa w Kałuszynie
II miejsce:
- Agnieszka Gańko - Szkoła Podstawowa w Cygance
I miejsce:
- Anna Kuligowska, Adam Szlenda - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA: GIMNAZJA
wyróżnienia:
- Zespół wokalny sekcji młodzieżowej śpiewu chóralnego Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach (Anna Goławska, Karolina Karcz, Aleksandra Wyżykowska)
- Zespół "STREFA G-2" - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim
III miejsce:
- Milena Parzyszek - Gimnazjum Miejskie nr 3 w Mińsku Mazowieckim
II miejsce:
- Karolina Karcz - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Siedlcach
I miejsce:
- Anna Goławska - Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach

KATEGORIA: SZKOŁY ŚREDNIE
wyróżnienia:
- Zespół wokalny (Joanna Abelska, Sara Chomicz, Aneta Grabowska, Hanna Lipińska, Agnieszka Szczygielska, Anna Witkowska) - Schola Parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim
- Chór Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
dyrygent: p. Anna Sobolak-Pielichowska
- Karolina Bajszczak - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
- Sebastian Kawka - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
- Katarzyna Gadomska, Emilia Gromulska, Kinga Nowicka, Jacek Zieliński - Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
III miejsce:
- nie przyznano
II miejsce:
- Emilia Gromulska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
- Kwartet wokalny (Adrianna Bakuła, Martyna Górecka, Agnieszka Mysiorska, Agnieszka Szczygielska) - Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
I miejsce:
- Agnieszka Jarzec - Liceum Ogólnokształcące w Mrozach
- Anna Awdziej, Anna Mazek, Ewa Zagożdżon - Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA: RODZINY I DOROŚLI
wyróżnienia:
- Alicja Bąk, Jolanta Bąk - Chrośla
- Zespół "GIOVANNI I JAME ROMA" (Giovanni, Tatiano, Ricardo, Odys, Dragano, Tomek, Ewa, Ewelina, Kinga, Kornela) - Mińsk Mazowiecki
- Adrian Zagożdżon, Ewa Zagożdżon, Jolanta Zagożdżon - Choszczówka Stojecka
- Chór Parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim (dyrygent: p. Adam Krywiczanin)
- Zespół "KOLAŻ" (Dorota Chodorska, Magdalena Jakubowska, Anna Sitnicka, Jadwiga Zając, z dziećmi) - Mińsk Mazowiecki
- Monika Pszkit - Stara Wieś
III miejsce:
- Rodzina Goławskich z Przyjaciółmi (Anna Goławska, Piotr Goławski, Aleksandra Wyżykowska, Marta Chylińska) - Siedlce
- Ewa Stankiewicz - Mińsk Mazowiecki
II miejsce:
- Zespół "ICH PIĘCIORO" (Anna Bontruk, Karol Duszczyk, Łukasz Duszczyk, Katarzyna Michalska, Justyna Sujak) - Grzebowilk
I miejsce:
- Zespół wokalny sekcji młodzieżowej śpiewu chóralnego Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach (Magdalena Burknap, Anna Goławska, Karolina Karcz, Elżbieta Lendzion, Agata Łazuga, Natalia Nowak, Monika Pszkit, Aleksandra Wyżykowska)

KATEGORIA: KOLĘDA, PASTORAŁKA, PIOSENKA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA
                      W JĘZYKACH OBCYCH
wyróżnienia:
- Mateusz Stańczak - Euro-School w Mińsku Mazowieckim
- Agnieszka Rosińska - Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim
III miejsce:
- Karolina Sternicka - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim
- Zespół "ŚWIETLIKI" (Paulina Dąbrowska, Martyna Mirosz, Michał Okoła, Cezary Pielasa, Marta Pietrzyk, Barbara Sadoch) - Szkoła Podstawowa w Janowie
II miejsce:
- Magdalena Maciejec - Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim
I miejsce:
- Anna Awdziej, Anna Mazek, Ewa Zagożdżon - Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA: INSTRUMENTALNA
wyróżnienia:
- Aleksandra Kozioł, Michał Witkowski - Prywatna Szkoła Muzyczna w Sulejówku
- Justyna Obzejta, Michał Witkowski - Prywatna Szkoła Muzyczna w Sulejówku
III miejsce:
- "ZESPÓŁ KAMERALNY" (Aleksandra Bućko, Maria Karaś, Beata Kozyra, Dorota Lewandowska, Karol Marcinkowski, Justyna Obzejta, Tomasz Sznabel, Michał Witkowski) - Prywatna Szkoła Muzyczna w Sulejówku
II miejsce:
- "KWARTET" (Katarzyna Myczkowska, Justyna Obzejta, Aldona Terlecka, Edyta Wyganowska) - Prywatna Szkoła Muzyczna w Sulejówku
I miejsce:
- "ZESPÓŁ KAMERALNY" (Katarzyna Januszewska, Beata Kozyra, Dorota Lewandowska, Katarzyna Mikulska, Aleksandra Myczkowska, Katarzyna Myczkowska) - Prywatna Szkoła Muzyczna w Sulejówku

WYRÓŻNIENIE: dla nauczycieli, opiekunów
- za kompozycje własne - p. Anna Sobolak-Pielichowska
- za kompozycje własne - p. Ryszard BryłaWYNIKI II FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
"ZAŚPIEWAM JEZUSKOWI"

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III
wyróżnienia:
- Zespół wokalno-instrumentalny - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim
III miejsce:
- Klaudia Sadowska, Aleksandra Syska, Małgorzata Wyszogrodzka - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
- Anna Majewska - Szkoła Podstawowa w Mrozach
II miejsce:
- Zespół "NUTKI JEZUSA" - Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Sulejówku
I miejsce:
- Magdalena Parol - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI
wyróżnienia:
- Zespół "CANTABILE" - Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim
- Natalia Ołdak - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
- Agnieszka Kwiatkowska - Szkoła Podstawowa w Kałuszynie
- Patrycja Charczuk - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
- Beata Kozyra - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejówku
III miejsce:
- Zespół "TRYTON" - Szkoła Podstawowa w Okuniewie
- Adam Szlenda - Szkoła Podstawowa nr 1 i Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
II miejsce:
- Zespół wokalno-instrumentalny - Szkoła Podstawowa w Stojadłach
- Zespół wokalno-instrumentalny - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim
I miejsce:
- Zespół "NUTKI JEZUSA" - Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Sulejówku

KATEGORIA: GIMNAZJA
wyróżnienia:
- Zespół "STREFIĄTKA" - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim
III miejsce:
- Zespół "SCINTILLA" - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim
- Duet "STREFA DWIEDZIESIĄTE" - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim
II miejsce:
- Karolina Tręda - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim
- Justyna Pachacz - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim
I miejsce:
- Izabella Furdal - Gimnazjum w Starej Niedziałce

KATEGORIA: SZKOŁY ŚREDNIE
wyróżnienia:
- Zespół wokalno-instrumentalny - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim
III miejsce:
- Joanna Dziak, Katarzyna Gadomska, Kinga Nowicka, Jacek Zieliński - Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim
II miejsce:
- Wojciech Kozłowski - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
- Ewa Zagożdżon, Anna Mazek, Anna Awdziej - Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
I miejsce:
- Ewa Stankiewicz - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA: RODZINY I DOROŚLI
III miejsce:
- Dariusz Kulma, Emilia Lewandowska - Mińsk Mazowiecki
- Anna Kuligowska, Adam Szlenda, Aleksandra Szlenda - Mińsk Mazowiecki
II miejsce:
- Chór Kameralny Mińskiego Towarzystwa Muzycznego
dyrygent: p. Tomasz Zalewski
I miejsce:
- Agnieszka Szymańska, Ewa Szymańska-Kopcińska - Mińsk MazowieckiWYNIKI I FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
"ZAŚPIEWAM JEZUSKOWI"

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III
wyróżnienia:
- Maciej Wilczewski - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim
III miejsce:
- Malwina Witczak - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
II miejsce:
- Adam Szlenda - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
I miejsce:
- Joanna Adamiec, Aleksandra Domańska i Koło Teatralne - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI
wyróżnienia:
- Zespół "GWIAZDKI Z NIEBA" - Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Mazowieckim
- Zespół "ŚNIEŻYNKI" - Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Mazowieckim
- Zespół wokalno-instrumentalny Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim
III miejsce:
- Dorota Kaczorek - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Mazowieckim
II miejsce:
- Zespół "CANTABILE" - Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim
I miejsce:
- Dagmara Brewczyńska, Tina Parzych - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA: GIMNAZJA
wyróżnienia:
- Zespół "CHYBADAMYRADĘ" - Gimnazjum Miejskie nr 3 w Mińsku Mazowieckim
- Martyna Górecka, Maria Szulim - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
- Zespół Kameralistyki Wokalnej - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku Mazowieckim
wyróżnienia specjalne:
- Zespół "STREFA G2" - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim
- Chór Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
dyrygent: p. Roman Wachowicz
III miejsce:
- Agnieszka Szczygielska, Agnieszka Mysiorska - Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
II miejsce:
- Milena Parzyszek - Gimnazjum Miejskie nr 3 w Mińsku Mazowieckim
- Justyna Pachacz - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim
I miejsce:
- Zespół "STELLA" - Gimnazjum Miejskie nr 1 w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA: SZKOŁY ŚREDNIE
wyróżnienia:
- Agnieszka Wasilewska - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
- Katarzyna Osytek - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
- Beata Lesińska - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim
II miejsce:
- Ewa Zagożdżon, Anna Awdziej, Anna Mazek - Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
I miejsce:
- Wojciech Kozłowski - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA: RODZINY I DOROŚLI
I miejsce:
- Diana Gajc, Paulina Gajc, Katarzyna Laskowska, Karolina Laskowska, Kinga Laskowska, Ewa Szymańska-Kopcińska - Jakubów